Виконавчий директор

Аспен Інститут Київ оголошує конкурс на посаду Виконавчого директора. Це важлива та вимоглива роль, що передбачає повну відповідальність за діяльність AIK.                                                 

 

Аспен Інститут Київ планує розширяти свою діяльність та відігравати важливішу роль в просуванні ціннісно-орієнтованого лідерства та діалогу в Україні та на регіональному рівні. З метою реалізації цих амбітних планів, Аспен Інститут Київ оголошує конкурс на посаду Виконавчого директора. Особа, що займатиме дану посаду, буде мати визначальний вплив на формування ролі AIK в Україні та на регіональному рівні. Виконавчий директор буде відповідальним за успішне ведення та управління організацією згідно зі стратегічним напрямком, визначеним Наглядовою Радою АІК відповідно до принципів та стандартів Aspen Institute (США).

Успішний кандидат повинен володіти/мати:

 

Деталі

Організація:

Аспен Інститут Київ

Посада:

Виконавчий директор

Підзвітність:

Наглядова Рада АІК

Місцезнаходження

Київ, Україна

 

Опис організації

Аспен Інститут Київ – громадська неполітична організація, яка сприяє розвитку взаєморозуміння між українськими лідерами з ключових питань, підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства, розвитку культури ведення діалогу про принципи суспільної взаємодії. Інститут дотримується моделі Aspen Institute (США), використовуючи метод діалогу задля вирішення важливих питань і проблем. Аспен Інститут Київ надає можливість для неформального обговорення різних точок зору з питань сучасних викликів, з якими стикаються суспільство і бізнес.

Аспен Інститут Київ має міжнародних партнерів в Празі (Чеська Республіка); Парижі (Франція); Берліні (Німеччина); Римі (Італія); Бухаресті (Румунія); Мадриді (Іспанія); Нью Делі (Індія); Токіо (Японія); Мехіко (Мексика). AIK був затверджений Aspen Institute (США) у листопаді 2015 р. та офіційно розпочав діяльність у 2016 р.

Сфери відповідальності

 

Лідерство

 • Співпраця з Наглядовою Радою над розробкою візії та стратегічного плану для ведення організації

 • Ідентифікація, оцінка та інформування Наглядової Ради щодо внутрішніх та зовнішніх питань, які впливають на організацію

 • Забезпечення слідування засадничим принципам Аспен інституту

 • Роль професійного радника Наглядової Ради щодо всіх аспектів діяльності організації

 • Сприяння роботі комітетів Наглядової Ради

 • Формування ефективної командної роботи між Наглядовою Радою та вищим керівництвом організації

 • Офіційне представництво організації, разом із Головою Наглядової Ради

 • Ведення офіційної переписки від імені Наглядової Ради та, у відповідних випадках, разом із Наглядовою Радою

 • Представлення організації на громадських заходах з метою розвитку іміджу організації в очах громадськості

 

Операційне планування та управління

 • Розробка операційного плану, що буде містити у собі цілі та завдання згідно зі стратегічним напрямком розвитку організації 

 • Забезпечення відповідності роботи організації очікуванням Наглядової Ради, членів AIK та Aspen Institute (США)

 • Забезпечення ефективної та діючої щоденної роботи організації

 • Розробка політики для подальшого затвердження Наглядовою Радою, підготовка процедур для імплементації організаційної політики; щорічний перегляд існуючої політики та пропонування змін Наглядовій Раді, у випадку необхідності

 • Організаційна підтримка Наглядової Ради шляхом підготовки порядку денного та допоміжних матеріалів

 

Планування та управління програмами

 • Нагляд за плануванням, імплементацією та оцінкою програм та діяльності організації

 • Забезпечення аби програми та діяльність організації сприяли місії організації та відображали пріоритети Наглядової Ради

 • Нагляд за плануванням, імплементацією, виконанням та оцінкою спеціальних проектів

 

Планування та управління кадрами

 • Визначення потреб у персоналі для управління організацією та виконання програм

 • Забезпечення позитивного, здорового та безпечного робочого середовища

 • Запрошення, інтерв’ювання та відбір персоналу із відповідними технічними та особистими якостями для подальшого просування місії організації

 • Залучення активних членів спільноти до волонтерської участі в роботі АІК

 • Забезпечення належного рівня мотивації та підготовки персоналу

 • Коучинг та менторство персоналу з метою покращення продуктивності

 

Фінансове планування управління та залучення фінансових ресурсів

 • Робота з персоналом та Наглядовою Радою (Фінансовим Комітетом) з метою підготовки зведеного бюджету

 • Робота з Наглядовою Радою з метою забезпечення належного рівня фінансування діяльності організації

 • Пошук джерел фінансування, розробка планів щодо залучення фінансування та написання пропозицій щодо залучення фінансування задля збільшення фінансових ресурсів організації 

 • Участь у заходах щодо залучення фінансування, у разі необхідності

 • Затвердження обсягів витрат з представником Наглядової Ради

 • Гарантування проведення належних процедур бухгалтерського обліку

 • Адміністрування фінансових ресурсів організації згідно з прийнятим бюджетом та моніторинг місячних грошових потоків організації

 • Надання Наглядовій Раді комплексних регулярних звітів щодо доходів та витрат організації

 • Гарантування дотримання організацією законодавства у сфері оподаткування та процедур затримки платежів

 

Зв’язки з громадськістю

 • Комунікація з Наглядовою Радою, членами AIK, Aspen Institute (США) та міжнародними партнерами з метою інформування їх щодо поточної діяльності та планів організації та ідентифікації змін у громадськості, котру обслуговує організація

 • Налагодження хороших робочих відносин та домовленостей щодо співпраці з суспільними групами, представниками громадськості, політиками та іншими організаціями з метою досягнення цілей організації

 • Активна співпраця з Аспен спільнотою в Україні

 

Управління ризиками

 • Ідентифікація та оцінка ризиків, що загрожують людям (клієнтам, персоналу, менеджменту, волонтерам), власності, фінансам, гудвілу та іміджу організації, впровадження заходів для контролю даних ризиків

 

Знання, навички, досвід та кваліфікація

Освіта

 • Диплом про вищу освіту у відповідній області знань

 

Досвід

 • Бажано не менше 5-ти років досвіду прогресивного управління у неприбутковій / освітній / волонтерській / громадській / комерційній організації

 

Знання, навички та здібності

 • Знання принципів лідерства та управління і того, як вони відносяться до неприбуткової / освітньої / волонтерської організації

 • Знання актуальних суспільних викликів та можливостей для місії організації

 • Знання фінансового менеджменту

 • Знання проектного менеджменту

 • Комп’ютерна грамотність

 • Вільне володіння українською та англійською мовами

 

Кандидат повинен бути резидентом України

 

Особисті якості

 • Адаптивність: Готовність бути гнучким і/або толерантним до змін робочого середовища, зберігаючи при цьому ефективність та продуктивність.

 • Етична поведінка: Розуміння етичної поведінки та бізнес-практик, гарантування того, аби особиста поведінка та поведінка оточуючих відповідали стандартам та цінностям організації.

 • Побудова взаємовідносин: Налагодження та підтримка позитивних робочих взаємовідносин з оточуючими, як всередині, так і за межами організації, з метою досягнення цілей організації.

 • Ефективна комунікація: Своєчасна усна та писемна комунікація з використанням ефективних інструментів та технік.

 • Креативність/Інноваційність: Розробка нових та унікальних способів покращення діяльності організації та створення нових можливостей.

 • Зосередженість на місії Aspen: Розуміння потреб внутрішніх та зовнішніх зацікавлених осіб з метою перевершення їх очікувань в рамках та за межами параметрів організації.

 • Налагодження командної роботи: Ефективне кооперування з іншими для встановлення цілей, вирішення проблем та прийняття рішень для покращення ефективності організації.

 • Лідерство: Позитивний вплив на оточуючих для досягнення результатів, що якнайкраще відповідають інтересам організації.

 • Прийняття рішень: Оцінка ситуації з метою визначення важливості, терміновості та ризиків, прийняття чітких рішень, котрі є своєчасними та найкращою мірою відповідають інтересам організації.

 • Організаційність: Встановлення пріоритетів, розробка робочого графіку, моніторинг прогресу у досягненні цілей, відслідковування деталей, даних, інформації та діяльності організації.

 • Планування: Визначення стратегій, які б рухали організацію вперед, постановка цілей, розробка та імплементація планів дій, оцінка прогресу та результатів.

 • Вирішення проблем: Оцінка проблемних ситуацій для ідентифікації причин, збір та обробка релевантної інформації, генерування можливих рішень, надання рекомендацій та/або вирішення проблем.

 • Стратегічне мислення: Оцінка опцій та дій на основі трендів та умов навколишнього середовища, візії та цінностей організації

Умови праці

 • Виконавчий директор зазвичай працюватиме в офісному приміщенні, однак місія організації може інколи змушувати його займати незвичні місця роботи.

 • Виконавчий директор AIK матиме 4-6 міжнародних відряджень на рік.

 • Виконавчий директор працюватиме стандартний робочий тиждень, однак зазвичай може працювати допізна ввечері, по вихідних та понаднормово з метою підготовки заходів, таких як зібрання Наглядової Ради та презентації організації на публічних заходах. 

Винагорода за працю

Привабливий компенсаційний пакет

Кінцева дата подачі заяв – 31 липня 2017 р.

Наглядова Рада AIK віддана принципам рівних можливостей при працевлаштуванні, що гарантує кожному, хто подається на посаду, справедливий розгляд його кандидатури, а також заохочує подачу заяв від усіх кваліфікованих кандидатів, незалежно від їх віку, фізичних можливостей, раси, статі, зміни статі, сексуальної орієнтації, релігії та вірувань. Наглядова Рада AIK гарантує, що відбір на посаду Виконавчого директора проводиться відповідно до принципу справедливої та відкритої конкуренції.

Будь ласка, надсилайте Ваші резюме на адресу Aspen@hudson.ua 

 

+380 44 220 04 30