Лідерські семінари

Семінар “Відповідальне лідерство”

Семінар «Відповідальне лідерство» є флагманом програмної діяльності Аспен Інституту. Семінари “Відповідальне лідерство” проводяться в Україні з 2008 року, уможливлюючи українським лідерам осмислити фундаментальні основи доброго суспільства (good society), поглиблюючи розуміння цінностей, що лежать в основі повсякденних рішень, та підвищуючи тим самим здатність вирішувати складні проблеми. Семінар збирає лідерів для дискусій за круглим столом. Класичні та сучасні тексти - від Платона та Арістотеля до Мартіна Лютера Кінга та Вацлава Гавела - є відправними точками для переосмислення учасниками особистих та спільних переконань у лабораторії ідей семінару. Загалом було проведено 16 семінарів, в яких взяли участь близько 370 українських лідерів з усіх регіонів України. У 2018 заплановане проведення двох семінарів «Відповідальне лідерство».

Заявка на участь

 Семінар “Цінності та суспільство”

З початком діяльності Аспен Інституту Київ були започатковані також і семінари для наступного покоління українських лідерів (27-35 років) з метою їх залучення до значущого діалогу щодо людської природи, свободи, власності, проблем рівності, розвитку спільнот, справедливості та тенденцій, що формують наше майбутнє. Семінар також надає простір для обговорення потенціалу для співробітництва та спільної участі в соціально важливих проектах, що можуть зміцнити ідеали доброго суспільства. Загалом було проведено 3 семінари, в яких взяли участь більше 70 осіб. У 2018 році планується проведення двох семінарів «Цінності та суспільство».

Заявка на участь

Семінар “Цінності та лідерство у 21 столітті ”

Всеохоплюючі перетворення, що розгортаються у пострадянських спільнотах, зміна поколінь, інтеграція в світовий простір - ці та інші фактори породжують ряд протиріч різного характеру (межетнічних, корпоративних, міждержавних та т. д).  В той же час виникають можливості для нових форм співпраці, зміцнення регіональних інституцій. Загальна динаміка змін обумовлює необхідність сучасних форматів для діалогу лідерів. У цьому контексті стає значущими створення і довгострокова робота регіональної неполітичної платформи діалогу лідерів пострадянських спільнот задля виявлення та обговорення ціннісних підстав добросусідського співжиття, спільних позицій оцінки та вирішення конфліктних ситуацій, можливостей для горизонтальних взаємодій, формування культури громадянськості (civility).

15-21 жовтня 2016 року в м. Одеса було проведено міжнародний лідерський семінар. Шістнадцять учасників з Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Російської Федерації та України зібралися разом, щоб обговорити фундаментальні основи цивілізованого розвитку в контексті суперечностей пострадянського простору, а також задля дослідження цінностей та принципів, важливих для лідерів сучасності. У 2018 році планується провести наступний міжнародний регіональний семінар «Цінності та лідерство у 21 столітті».

Сократівські семінари

Аспен Інститут Київ спільно з Сократівською програмою Аспен Інституту США організовує в Україні Сократівський семінар. Сократівські семінари об’єднують лідерів з різних професійних сфер діяльності для детального обговорення однієї із актуальних тем сучасності. Учасниками є представники таких країн, як Франція, Німеччина, Японія, Румунія, Іспанія, США, Україна. Дискусії розгортаються довкола викликів сучасності та проходять за участі досвідчених модераторів, які заохочують колег ділитися поглядами та з'ясовувати переконання один одного. Семінари проводяться з використанням сократичного методу, сприяючи розгляду важливих ідей та обміну думками. У 2015-2017 роках проведено три Сократівських семінари, в яких взяли участь близько 70 лідерів бізнесу, держави та громадянського суспільства з 10 країн світу. У 2018 році заплановане проведення наступного Сократівського семінару.

Заявка на участь

Докладніше про лідерські семінари – в статті Тодда Брейфогля «Наша тривала нецивільність і перспектива семінарів Аспену»

+380 44 220 04 30