Програмні напрями

Аспен Інститут Київ, виходячи з довгострокових цілей, розвиває програмні напрями з метою підтримки лідерів тих секторів суспільства, що мають ключове значення для сталого і перспективного розвитку країни. У 2016-2018 роках програмні напрями «Освіта» та «Справедливість і закон» були обрані як найбільш пріоритетні. Також планується впровадження таких напрямків як «Технології та суспільство», «Національна ідентичність» та інші. Програмні напрями передбачають дослідження відповідних галузей, підтримку діалогу щодо актуальних проблем певного сектору, організацію громадських форумів, проведення тематичних семінарів, здійснення публікацій тощо.

 

Справедливість, закон та суспільство

Встановлення справедливих відносин між людьми є необхідною умовою доброго суспільства (good society). Незважаючи на те, що поняття справедливості, а також його зміст завжди були і залишаються предметом дискусійним, визнання суспільних відносин справедливими є основою успішної соціальної взаємодії. Тому роль лідерів, які здійснюють реформи в системі правосуддя є значною у процесі формування нових цінностей та практик в українському суспільстві.

Аспен Інститут Київ сприяє створенню відкритої та стабільної платформи для підтримки лідерів, які впливають на процеси реформування системи правосуддя. В рамках програмного напряму “Справедливість, закон і суспільство” організовано три тематичних семінари, круглі столів та інші заходи. Започатковано діалогову платформу за участі судей Верховного Суду. У 2018 році планується провести два тематичних семінари «Справедливість, закон і суспільство».

Заявка на участь

 

Національна ідентичність

Розуміння національної ідентичності наразі є спірним питанням серед лідерів українського суспільства. Різні тлумачення історії країни, наративи розмежування соціальних груп залишаються серед чинників, що атомізують суспільство і призводять до постійних міжгрупових та міжособистісних конфліктів. Крім того, проблема національної ідентичності в Україні зазвичай розглядається відокремлено від глобального контексту та багатої спадщини світових українських діаспор.

Об'єктивний та неупереджений діалог між лідерами повинен сприяти визначенню ціннісних засад національної ідентичності, які б підтримували різноманітність цінностей та способів життя, таким чином, зміцнюючи підґрунтя для створення всеохоплюючої громадянської та політичної нації. У 2018 році заплановане проведення тематичного семінару та низки інших заходів, присвячених темі національної ідентичності.

Програма «Обрії майбутнього» (AspenTeens)

Молода людина, стикаючись зі світом дорослих, повинна відповісти на засадничі питання, що визначають її подальшу долю та життєвий шлях. Сучасна шкільна освіта майже не надає можливостей для розвитку критичного мислення та цілісного світобачення. Метою програми у 2018 році буде проведення 2 семінарів для підлітків у віці 14-16 років, що створять простір для обговорення таких важливих тем, як пошук свого покликання та професії, формування близьких стосунків з іншими, уявлення про щасливе та достойне життя в суспільстві.  Програма може бути масштабована як за рахунок збільшення кількості груп, так і за рахунок реалізації в інших регіонах України.

Заявка на участь

Школа модераторів

Розширення діяльності Аспен Інституту Київ потребує залучення досвідчених та компетентних модераторів для проведення заходів різної тривалості та різних форматів. Метою Школи модераторів Аспен Інституту Київ є підготовка модераторів з впевненими навичками організації та проведення заходів Аспен Інституту Київ. Втім, аудиторія Школи модераторів не обмежуватиметься потребами Аспен Інституту Київ: трансформації, що розгортаються в сучасному українському суспільстві, створюють потребу в організації діалогу лідерів щодо широкого спектру актуальних проблем. 

 

+380 44 220 04 30